Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office Gaddhachauki

Mahendranagar, Kanchanpur

Services


  • ON Arrival Tourist Visa 
  • आगमन र गमनको प्रमाणित गर्ने
  • भिसा म्याद समाप्त भएका पर्यटकका लागि प्रस्थान प्रयोजनक लागि बढीमा १५ दिन सम्मको भिसा प्रदान गर्ने 
  • १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई नि: शुल्क  भिसा प्रदान गर्ने
Read More